W Niedzielę 14 lipca odbyła się 28. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa świętego Jana Pawła II – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, wypowiedziane czterdzieści lat na Placu Piłsudskiego, w Warszawie.