Senator Grzegorz Peczkis
Urodził się 8 października 1976 r. w Kędzierzynie-Koźlu.

W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (2001 r.) oraz Studium Pedagogiczne dla nauczycieli akademickich na tej uczelni (2003 r.).

Został adiunktem w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej (specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne) .W 2007 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na podstawie pracy pt. Analityczne i empiryczne badania rozkładów ciśnień w mimośrodowej szczelinie wzdłużnej.

Jest nauczycielem akademickim, konstruktorem maszyn i urządzeń, autorem i współautorem nowatorskich rozwiązań chronionych patentami oraz współautorem publikacji naukowych.

W 2010 został wybrany na radnego Kędzierzyna-Koźla. Funkcję pełnił do roku 2015, w którym został wybrany Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.Andrzej Krebs
Kierownik Biura
Aneta Strzelczyk
Asystentka Senatora
Andrzej Lachowicz
Współpracownik Społeczny