W marcu br. z inicjatywy Senatora Grzegorza Peczkisa podjęto uchwałę w sprawie uczczenia rocznicy deportacji Polaków z terenu Wołynia i Żytomierszczyny do Kazachstanu oddającą cześć pamięci Polaków, którzy przed 80 laty zostali przymusowo zesłani do Kazachstanu przez władze sowieckie.

Co prawda w treści uchwały mowa jest o Kazachstanie, ale wielu z deportowanych tam Polaków później zdołała osiedlić się na wschodzie Ukrainy. Między innymi właśnie w regionie miasta Sumy, gdzie po dziś dzień funkcjonuje bardzo prężna grupa mieszkańców silnie utożsamiających się z naszą ojczyzną – opowiada Senator Grzegorz Peczkis

Przekazanie uchwały Senatu RP było głównym, lecz nie jedynym powodem wizyty Senatora na Ukrainie. Oprócz tego oficjalnie otwarto ulicę im. Jana Pawła II.

Grzegorz Peczkis przebywał na Ukrainie jako oficjalny delegat Senatu. W wyjeździe brali także udział samorządowcy z Lublina, który jest partnerem miasta Sumy, oraz reprezentanci polskich przedstawicielstw dyplomatycznych na Ukrainie i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Częścią wizyty było również m.in. nabożeństwo za ojczyznę w polskim kościele oraz złożenie kwiatów na cmentarzu, gdzie pochowani są polscy żołnierze. Dla potomka jednego z nich mieszkającego w rejonie Kędzierzyna-Koźla senator przywiózł odrobinę tamtejszej ziemi.

09147 09159 09358 otwarcie ul.Jana Pawła 09490źrSumy4

źródło:KK24.PL