27 września Prezydent Andrzej Duda odwiedził ziemię opolską. Wizyta rozpoczęła się w Barucie w miejscu kaźni na polanie „Hubertus”, gdzie Prezydent w milczeniu  złożył kwiaty i oddał cześć ofiarom zbrodni komunistycznej dokonanej w 1946 r. przez UB. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych oraz mieszkańcami Strzelec Opolskich. Podczas swego przemówienia Prezydent podkreślał swoją wdzięczność za pamięć o tych wszystkich, dzięki którym dziś żyjemy w wolnej Polsce.

-Dziękuję za to, że pamiętacie o tych, którzy walczyli oddali życie, o bohaterach walki o naszą wolność, że pamiętacie o tych, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy żyć swobodnie, że dzisiaj możecie Państwo swobodnie rozwijać swoją działalność gospodarczą, że żyjemy w wolnym kraju, który jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, że jesteśmy niepodlegli, i że jesteśmy suwerenni, i że sami decydujemy o sobie. Mam nadzieję, i myślę, że Państwo też macie tę nadzieje i wiarę, że pozostanie tak na zawsze. Czyńmy wszystko, aby tak było, ale to też oznacza pamięć o tych, którzy o to walczyli. Ja Państwu za tę pamięć ogromnie dziękuję.

Prezydent wspomniał również o tym, by pamiętać o wzajemnym szacunku i szukaniu kompromisu.

-Możecie Państwo być przykładem pod tym względem dla wielu miejsc na świecie. I wszystkim tym, którzy tutaj działają, także w polityce tej lokalnej czy regionalnej za to dążenie do dobrej współpracy, bo oczywiście trudności zawsze są, nikt nie powiedział, że ich nie ma, choć Państwo doskonale wiecie, że w takich zwykłych stosunkach sąsiedzkich czasem też się zdarzają problemy i kłótnie o miedze. Ale najważniejsze jest to, żeby umieć te sprawy rozwiązać i umieć dojść do zgody. I o to zawsze apeluję i o to bardzo proszę, żeby szukać porozumienia. Wiem, że to dążenie do porozumienia tutaj na tej ziemi zawsze było i mam nadzieję, że ono zawsze będzie.

Treść całego przemówienia dostępna jej na stronie: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,83,wystapienie-prezydenta-w-strzelcach-opolskich.html

Na zakończenie swojej wizyty w województwie opolskim Prezydent Andrzej Duda udał się na Górę Św. Anny, by tam pod Pomnikiem Czynu Powstańczego, upamiętniającym powstańców śląskich złożyć wieniec.

zdj-martyna-kolemba1

zdj-martyna-kolemba2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA